Skip to main content

Noticias de la AIT

Distribuir contenido
Updated: hace 6 horas 36 mins

¡Solidaridad con la Huelga General en Italia!

Jue, 13/11/2014 - 21:53

La AIT desea extender su solidaridad y su apoyo a la clase obrera de Italia y a quienes irán a la huelga el próximo 14 de noviembre.

Nuestro enemigo común es el capitalismo, que vive a costa del trabajo de la clase obrera y que debe ser destruido. Para poder llevar esto a cabo, apoyamos la acción militante de los trabajadores contra los patronos. No obstante, desde nuestro punto de vista, las huelgas de un día son solamente un primer paso. Lo que necesitamos es la auto organización radical de los trabajadores, lejos de los burócratas sindicales que colaboran con el capital. Lo que necesitamos son acciones que se difundan y que duren. ¡Hacemos un llamamiento a los trabajadores de Italia y del todo el mundo para que se organicen y aumenten la presión!

La AIT desea también enviar su solidaridad a los compañeros de la USI-AIT que participarán en estas acciones.

Secretariado de la AIT
13 de noviembre de 2014

Language:  Content type: 

Solidarity with the General Strike in Italy!

Jue, 13/11/2014 - 21:51

The IWA would like to extend its solidarity and support to the working class of Italy and those who will be on strike this November 14.

Our common enemy is capitalism, which lives off the labor of the working class and it must be destroyed. In order to do this, we support the militant action of workers against the bosses. However, in our view, one day strikes are just a first step. What we need is the radical self-organization of workers, away from the union bureaucrats who are in collaboration with capital. What we need are actions which will spread and last. We call on the workers of Italy and the whole world to organize and increase the pressure!

The IWA would also like to send its solidarity to the comrades of the USI-AIT which will take part in the actions.

IWA Secretariat
November 13, 2014

Language:  Content type: 

Postrehy z medzinárodnej konferencie Priamej akcie „Problémy v práci?“

Dom, 02/11/2014 - 20:20

V druhý októbrový víkend sa v Bratislave konala medzinárodná konferencia venovaná problémom na pracovisku. Počas verejnej časti sme v sobotu diskutovali o aktivitách a činnosti organizácií, v nedeľnej internej časti bolo hlavnou témou zdieľanie skúseností z organizačnej práce a hľadanie spôsobov, ako činnosť našich organizácií vylepšiť. Cieľom konferencie bolo predovšetkým podeliť sa o skúsenosti z organizovania priamych akcií a upriamiť pozornosť na problémy na pracovisku.

SOBOTA

V sobotnej verejnej časti vystúpili členovia štyroch organizácií: Mosteckej solidárnej siete (Česká republika), Priamej akcie (Slovensko), Zväzu syndikalistov Poľska (Poľsko) a Federácie solidarity (Británia).

Mostecká solidární síť (MSS) – Pohľad do praxe MSS

Vďaka prezentácii člena MSS sme mali možnosť dozvedieť sa, aké sú myšlienkové východiská organizácie. Zhrnul všetky doterajšie spory MSS a prezentáciu šikovne oživovali aj videá z akcií. Najväčšiu pozornosť venoval aktuálnemu sporu proti reštaurácii Řízkárna v Prahe, v ktorej ide o dosiahnutie nevyplatenej mzdy. Spomenul však aj spory s firmou Zepter, ku ktorého víťaznému koncu prispela aj Priama akcia, či prebiehajúci spor týkajúci sa úradnej šikany dieťaťa.

Priama akcia (PA) – Kto je Priama akcia a aké zistenia prinieslo 6 mesiacov aktivity Problémy v práci?

Priama akcia zvolila krátku prezentáciu zameranú hlavne na roky 2010-2014 a zhodnotenie pol roka trvajúcej aktivity „Problémy v práci?“, podľa ktorej bola pomenovaná aj konferencia. V prvej časti spomenul člen PA dôležité momenty vo vývoji organizácie (problémy členov PA, o ktorých sme písali tu a tu), medzinárodnú kampaň proti praktikám agentúry OTTO Work Force a kampaň Ideš na brigádu? Členka PA potom v druhej časti prezentovala aktivitu Problémy v práci?, ktorej základné ciele sú definované nasledovne: podnietiť pracujúcich, aby aktívne riešili svoje problémy na pracovisku; podporiť sa navzájom pri riešení týchto problémov; podeliť sa o skúsenosti, užitočné tipy a odporúčania. Spomenuli sme, s akými problémami sa na nás ľudia obracajú, ale aj s akými ťažkosťami sme sa stretli. Vďaka pomerne slušnej propagácii konferencie v uliciach Bratislavy a na Facebooku prišli na konferenciu aj pracovníci, ktorí nás počas prestávky oslovili s tým, že majú problémy so šéfmi a majú záujem ich riešiť, čo bol potešujúci a nečakaný vedľajší účinok konferencie.

Solidarity Federation (SF) uvádza Brighton Hospitality Workers – Sieť pracovníkov zamestnaných v odvetví spojenom s ubytovaním a stravovaním

Členovia Brighton Hospitality Workers zo Solidarity Federation hovorili o kampani medzi pracovníkmi hotelov a reštaurácií. Členovia BHW zrozumiteľne vysvetlili situáciu v Brightone, kde prebiehajú pravidelné otvorené stretnutia pracovníkov tohto odvetvia, spomenuli niekoľko úspešných sporov a premietli aj vtipné video z jedného z nich.

Związek Syndykalistów Polski (ZSP) uvádza „Keď konáme, dosiahneme svoje“

Ako posledná v poradí vystúpila v sobotu členka ZSP, ktorej prezentácia prepájala teoretické východiská anarchosyndikalistického organizovania s aktuálnymi kampaňami a základnými problémami pracujúcich v Poľsku. Vysvetlila, ako funguje ZSP a aké metódy používa počas sporov. Podobne ako v prípade MSS, prezentáciu doplnila videami zo sporov, a objasnila, vďaka čomu sa skončili úspechom.

NEDEĽA

Na programe nedeľnej neverejnej časti boli diskusie o problémoch, ktorým čelia anarchosyndikalistické a im podobné organizácie. Diskusie sa zúčastnil aj člen relatívne novej rakúskej organizácie s názvom Viedenský zväz pracujúcich (WAS), ktorá iba naberá skúsenosti, a preto sa jej členovia rozhodli nezapojiť do sobotnej časti vlastnou prezentáciou. Agenda stretnutia pozostávala z bodov týkajúcich sa budovania organizácie a dôvery, zlepšovania vnútorných procesov v organizácii (rotácia úloh a pod.), situácie geograficky izolovaných členov, problémov s klasickými veľkými aj menšími odbormi fungujúcimi v rovnakej lokalite atď. Mohli sme si vypočuť rozličné skúsenosti z rôznych krajín a diskusia bola natoľko obsiahla, že na niektoré body ani nezostal čas.

Poďakovanie

Zorganizovať takéto medzinárodné podujatie nebolo vôbec ľahké. Naše poďakovanie patrí mnohým ľuďom, ktorí pomohli hoci aj drobnosťami, ako bola pomoc na mieste či zapožičanie techniky. Bez nich by však bolo všetko namáhavejšie. Zvlášť by sme sa chceli poďakovať ľuďom z komunitného centra Zora, ktorí nám umožnili využiť priestory bývalého kina a poskytli aj všetko potrebné pre hladký chod konferencie. Kolektív Vegánskych hodov sa postaral o vynikajúce občerstvenie počas vyše šiestich hodín konania verejnej časti konferencie, ale aj počas nedeľnej internej časti.

Konferencia, na ktorej boli k dispozícii aj publikácie Nakladeľstva bod zlomu (www.nbz.priamaakcia.sk) priblížila návštevníkom v širšom kontexte, ako fungujú organizácie používajúce priame akcie. Spojila ľudí, ktorí majú problémy na pracovisku a mali záujem ich riešiť. Pre PA bola cennou skúsenosťou z hľadiska schopností zorganizovať takýto typ podujatia a priniesla množstvo podnetov na zlepšenie nielen smerom dovnútra organizácie, ale aj pokiaľ ide o činnosť orientovanú navonok.

Ako uvádza správa z konferencie na webstránke Medzinárodnej asociácie pracujúcich, všetci sme sa zhodli na tom, že „na konferencii sme sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí a stojí za to organizovať a zúčastňovať sa takýchto podujatí.“ Hovorilo sa aj o možnosti organizovať podobné podujatia v iných krajinách strednej Európy, a to na pravidelnej báze. Sme presvedčení, že nešlo iba o nadšené vyjadrenia a konferencia ukázala, že takéto stretnutia sú skutočne kľúčové pre pokrok v organizovaní sa pracujúcich na medzinárodnej úrovni.

Language:  Section:  Content type: 

波蘭Belchatow醫院的140名清潔與廚房工人將在11月3日展開無限期罷

Dom, 02/11/2014 - 07:55

11月3日波蘭Belchatow醫院的清潔工和廚房員工將會展開一個無期罷工。最近幾個工人因為病假而直接被資方開除,這些身障女工是ZSP工會在醫院的會員。Delfa公司在今年開始接下Belchatow醫院外包出去的清潔與膳食工作,在Belchatow醫院外派了100多名的員工,他們近期不斷地解雇工人。工人在病假期間被資方直接開除,前後總共有30人遭到裁撤。剩下來的工人決定在星期一展開無期限的罷工行動,140人將會加入這場行動,我們預計資方將會撤空醫院。

其實ZSP的醫院員工在這一年走過風雨。去年Belchatow醫院經過外包公司交替,現在的Delfa公司本不打算續聘前一個外包公司的工人,經過工人長期的行動抗議,終於保住所有工人的工作。這個爭議過程中,工人經歷過3個月失業、也佔領了醫院,加上持續不斷的抗議,最終他們爭取回自己的工作。但是,好不容易爭取的工作權卻持續的遭到Delfa公司以不同的方式對工人做勞動壓縮、無故開除,留下來的人又被迫承擔離職者的工作份量。現在一個工人的平均工時是一個月200個小時,身障工人則是被要求一星期工作35小時。

工人不僅在醫院的日常工作日遇到很多問題,每當有工人請病假的時候,他們更是可能遇到被告知不需要回來工作的非預警開除。當然,在波蘭因病假開除工人是非法的,強迫身障工人做超時、超量工作也違法,但是這絲毫不使Delfa對工人的剝削行動有任何影響。

工人們現在提出以下的要求:
-將開除的工人立即復職
-縮減工作小時
-夜晚工作的合理補助
-確實登記工人的工時
-工人請假的權利
-安全的工作服

他們也要求所有的工人必須由醫院直接聘用。很多工人已經在醫院工作超過30,40年了,他們過去的直接聘用對象就是醫院。

你可以以下的方式聲援工人:

1.去波蘭的大使館前抗議(並要求波蘭政府停止外包政策)
2.將你們的聲援行動照片寄給我們(is@zsp.net.pl)
3.將此爭議案的訊息傳播出去
4.你可以在線上(任何語言)對醫院發出你的抗議信http://www.szpital-belchatow.pl/component/option,com_contact/Itemid,3/
5.你也可以以這個線上系統寄出你的抗議信http://soli.zsp.net.pl/protest-letter/emailpage/
6.組織地方的團結募款活動 ,並將款項寄至 :
Jakub Gawlikowski
(PL) 05 1140 2004 0000 3702 4238 2269
BRE Bank S.A. Retail Banking, al. Mickiewicza 10, 90-050 Łódź
BIC/SWIFT: BREXPLPWMUL
SORT CODE: 11402004
Write: BEL

Language:  Section:  Content type: 

Support the Strike in Belchatow Hospital!

Sáb, 01/11/2014 - 21:23

Cleaners and kitchen staff from Belchatow Hospital will start an indefinite strike on Monday, November 3. The action was called due to the fact that several people on sick leave lost their jobs. The women were workers with disabilities and part of the ZSP union in the hospital. The company servicing the hospital, which employs these women and about 100 other people in the hospital continued to cut staff and in all, 30 people lost their jobs. The rest of the workers decided to join the strike and on Monday, 140 people will walk off the job. The Director may have to evacuate the hospital.

The members of the ZSP union won their jobs back after the last service provider did not accept their transfer. They spent three months unemployed, occupying the hospital and protesting. Finally, a new public tender was held for the services and the women were rehired. However this company also is trying to cut the staff and force the rest of the workers to take on their tasks. The average working time in the hospital is 200 hours per month. Workers with disabilities are entitled to a 35-hour work week.

Various problems occurred when some people took sick leave or wanted to take leave for rehabilitation. (All of the women in the ZSP union have some sort of disability.) Although it is illegal to fire people on sick leave and people with disabilities must not be forced to do a lot of extra work and must be given time for rehabilitation, the price for doing so could be their job.

The workers are demanding:

* rehiring the fired workers
* reduction of working hours
* proper compensation for work in evening hours
* proper documentation of working time
* the right to take leave they are entitled to for rehabilitation
* safety clothes

They are also demanding to be hired directly by the hospital. They had previously been so and some had worked for the hospital for 30-40 years.

You can support the hospital by:

* picketing at a Polish embassy (and demanding the government stop the policies of outsourcing)
* sending a solidarity message or photo to the workers (is@zsp.net.pl)
* spreading information about the struggle
* sending an email (in any language) through the online form here: http://www.szpital-belchatow.pl/component/option,com_contact/Itemid,3/
* sending a protest through this form: http://soli.zsp.net.pl/protest-letter/emailpage/
* supporting the struggle financially

Donations can be sent to:
Jakub Gawlikowski
(PL) 05 1140 2004 0000 3702 4238 2269
BRE Bank S.A. Retail Banking, al. Mickiewicza 10, 90-050 Łódź
BIC/SWIFT: BREXPLPWMUL
SORT CODE: 11402004
Write: BEL

Language:  Section:  Content type: 

Apoyar la huelga en el hospital de Belchatow

Sáb, 01/11/2014 - 21:20

Limpiadores y personal de cocina del hospital en Belchatow comenzarán una huelga indefinida el lunes 3 de noviembre. La acción fue llamada debido al hecho que varias personas de baja perdieron su trabajo. Las trabajadoras con discapacidad son parte del sindicato ZSP en el hospital. La empresa contratada para estos servicios en el hospital, que emplea a estas mujeres y a cerca de otras 100, continuó con los recortes de personal y en total, 30 personas perdieron sus puestos de trabajo. El resto de las trabajadoras decidió acudir a la huelga y el lunes, 140 personas no van a ir a trabajar. El Director puede tener que evacuar el hospital.

Los miembros del sindicato ZSP ganaron sus puestos de trabajo después de que el último proveedor de servicios no aceptaron su traslado. Pasaron tres meses sin empleo, ocupando el hospital y protestando. Por último, se llevó a cabo una nueva licitación pública para los servicios y las mujeres fueron recontratadas. Sin embargo, esta empresa también está tratando de reducir el personal, obligando al resto de las trabajadoras para asumir sus tareas. La duración media del trabajo en el hospital es de 200 horas al mes. Trabajadores/as con discapacidades deben tener una semana laboral de 35 horas.

Varios problemas se produjeron cuando algunas personas tomaron licencia por enfermedad o querían tomar una licencia para la rehabilitación. (Todas las mujeres en el sindicato ZSP tienen algún tipo de discapacidad). A pesar de que es ilegal despedir a personas con licencia por enfermedad y las personas con discapacidad no deben ser forzados a hacer un montón de trabajo adicional y se debe dar tiempo para la rehabilitación, el precio para hacerlo podría ser su trabajo.

Los trabajadores están exigiendo:

* Recontratar a los trabajadores despedidos
* Reducción de la jornada laboral
* Compensación adecuada para el trabajo en horas de la noche
* Documentación adecuada del tiempo de trabajo
* El derecho a tomar licencia tienen derecho a la rehabilitación
* Ropa de seguridad

También están exigiendo ser contratadas directamente por el hospital. Ellas habían sido previamente contradadas directamente y algunas habían trabajado para el hospital 30-40 años .

Usted puede apoyar el hospital a través de:

* Piquetes en una embajada polaca (exigiendo que el gobierno detenga las políticas de externalización).
* El envío de un mensaje de solidaridad o foto a los trabajadores (is@zsp.net.pl )
* La difusión de información acerca de la lucha
* El envío de un correo electrónico ( en cualquier idioma ) a través del formulario en línea aquí : http://www.szpital-belchatow.pl/component/option,com_contact/Itemid,3/
* El envío de una protesta a través de este formulario: http://soli.zsp.net.pl/protest-letter/emailpage/
* El apoyo económico a la lucha

Las donaciones pueden ser enviadas a:
Jakub Gawlikowski
( PL ) 05 1140 2004 0000 3702 4238 2269
BRE Bank S.A. Banca Minorista , al. Mickiewicza 10 , 90-050 Lodz
BIC / SWIFT : BREXPLPWMUL
SORT CODE : 11402004
Escribe : BEL

Language:  Section:  Content type: 

International Solidarity Week with the CNT delegate in TW-BMW

Mié, 29/10/2014 - 08:45

As we were communicating days ago, the International Workers Association mobilized arround the world in many Truck and Wheel & BMW Group workplaces and establishments. It is a pride for our union and the fired delegate, seeing how we can extend a concrete struggle globally, through mutual aid, class solidarity and direct action.

We have shown to capitalists how we can reproduce a conflict globally when they repress and fire us because of exercising our labour rights, breaking the isolation and the lack of communication between the exploited people worldwide. This was only the beginning, and we will fight until the only possible end to this conflict: the reinstatement of the comrade and the restoration of his union activity.

We will review the mobilization developed from the International Workers Association during this week of International Solidarity, which of course has been supplemented with a powerful media boycott. We have received support from many places: Germany, Australia, Spain, Slovakia, Poland, Russia, Norway, Brazil...

From our union assembly, we want to express to all our comerades around the world the biggest sense of brotherhood and the infinite gratitude from the dephts of ourselves. THANKS.

WORKERS SOLIDARITY MEANS VICTORY!!
THE STRUGGLE CONTINUES!!
IMMEDIATE REINSTATEMENT TW-BMW FIRED DELEGATE!!

http://guadalajara.cnt.es/index.php/secciones-sindicales/truck-and-wheel...

Language:  Section:  Content type: 

Crónica de la Semana de Solidaridad Internacional con el delegado de CNT en TW-BMW

Mié, 29/10/2014 - 08:37

Como bien fuimos comunicando días atrás, el conjunto de la Asociación Internacional de lxs Trabajadorxs se movilizó a lo largo y ancho del planeta en múltiples centros de trabajo y establecimientos de Truck and Wheel y el grupo BMW. Es un orgullo para nuestro sindicato y para el delegado sindical despedido, comprobar como puede extenderse una lucha concreta a nivel global, a través del apoyo mutuo, la solidaridad de clase y la acción directa.

Le hemos mostrado a lxs capitalistas cómo puede propagarse un conflicto a nivel global cuando nos reprimen y despiden por ejercer nuestros derechos como trabajadorxs, rompiendo con el aislamiento y la incomunicación que desean entre lxs explotadxs del mundo entero. Esto ha sido sólo el comienzo, y vamos a pelear hasta el único final posible en este conflicto: la readmisión del compañero y el restablecimiento de su actividad sindical.

Repasaremos pues la movilización desplegada desde la Asociación Internacional de lxs trabajadorxs durante esta Semana de Solidaridad Internacional, que por supuesto se ha complementado con un potente boicot mediático. Hemos recibido apoyo de múchos lugares: Alemania, Australia, Eslovaquia, España, Polonia, Rusia, Noruega, Brasil...

Desde nuestra asamblea queremos transmitir a todxs lxs compañerxs solidarixs del mundo un profundo sentimiento de hermandad e infinita gratitud desde lo más profundo de nosotrxs mismxs. GRACIAS.

¡¡VIVA LA SOLIDARIDAD OBRERA!!
¡¡LA LUCHA CONTINÚA!!
¡¡READMISIÓN INMEDIATA DELEGADO DESPEDIDO EN TW-BMW!!

http://guadalajara.cnt.es/index.php/secciones-sindicales/truck-and-wheel...

Language:  Section:  Content type: 

Boletin externo de la AIT - octubre 2014

Lun, 27/10/2014 - 19:26
Document:  Content type:  Language: 

Conferencia Internacional en Bratislava

Jue, 16/10/2014 - 14:51

Los días 11 y 12 de octubre, se celebró una conferencia internacional en Bratislava, Eslovaquia, dedicada a los problemas en centros de trabajo y a la mejora de la organización. El primer día hubo una conferencia pública en la que diferentes organizaciones presentaron su actividad y formas de trabajar, mientras que el segundo día fue dedicado a discutir cómo mejorar nuestras organizaciones.

La conferencia pública se tituló “¿Problemas en el trabajo?”. Esta conferencia estaba dirigida, en parte, a realzar la campaña “Problemas en el Trabajo” de Priama Akcia, que aspira a conseguir más gente que se implique en las luchas en centros de trabajo y en el contacto con la organización. Representantes de cuatro organizaciones hicieron sus presentaciones: La Most Solidarity Network de la República Checa, Priama Akcia de Eslovaquia, ZSP de Polonia y Solidarity Federation de Reino Unido.

El compañero de Most Solidarity Network presentó las ideas que soportan la organización y habló de unos cuantos casos que habían resuelto y otros en los que se encuentran involucrados en la actualidad. Se mostraron algunos videos interesantes. Por ejemplo, hablaron sobre cómo estaban luchando ante los salarios impagados del restaurante Rizkarna de Praga o sobre la exitosa campaña para conseguir el pago a un trabajador de Zepter. Ésta última fue apoyada por Priama Akcia en Eslovaquia -¡un buen ejemplo de cooperación internacional!.

Priama Akcia presentó información sobre algunas de sus exitosas campañas y acciones de solidaridad internacional. El foco principal de su presentación fue la campaña actual “Problemas en el Trabajo”, con la que animan a los trabajadores que quieran hacer algo con respecto a sus problemas laborales en el centro de trabajo a que contacten con ellos con vistas a llevar a cabo acciones directas. Habiendo visto los carteles por toda la ciudad, dos trabajadores decidieron venir a la conferencia y hablar a los compañeros sobre sus problemas de trabajo actuales. Esperamos que de esto surjan algunos buenos contactos y algunas buenas acciones.

Los miembros de Brighton Hospitality Workers de la Solidarity Federation presentaron su campaña en el sector hostelero de dicha ciudad. Hablaron sobre la situación de los trabajadores, conflictos resueltos éxito y mostraron un video sobre una de las campañas, explicando lo que habían hecho y cómo habían ganado la lucha.

La ZSP habló un poco sobre cómo trabaja la organización y los tipos de métodos que utiliza durante los conflictos laborales. Mostraron algunos videos y fotos de diferentes acciones relacionadas con conflictos en los que habían ganado y explicaron someramente por qué estas acciones habían tenido éxito. También explicaron algo sobre los problemas más comunes de los trabajadores en Polonia, y contra los que están luchando.

El segundo día de la conferencia hubo una discusión interna sobre problemas típicos a los que se enfrentan las organizaciones anarcosindicalistas y otras. Además de las organizaciones arriba mencionadas, un delegado de Vienna Workers Union (WAS) tomó parte en las discusiones. Se había enviado con antelación una lista de los temas a discutir. Incluían: cómo ganarse la confianza de los trabajadores y construir la organización, como mejorar temas de organización interna tales como la rotación de tareas, la activación de los miembros nuevos y de los geográficamente aislados, problemas que pueden surgir con los sindicatos mayoritarios y con otros sindicatos que quieran operar en la misma zona, etc. Había mucho que decir sobre cada tema de forma que, de hecho, algunos temas se quedaron sin cubrir debido a las limitaciones de tiempo. Las organizaciones involucradas se pidieron unas a otras que se enviaran las respectivas opiniones sobre los demás temas, en caso de tener alguna.

En general, todas las organizaciones participantes estuvieron de acuerdo en que hubo un montón de cosas interesantes que aprender en la conferencia y que merece la pena organizar y asistir a este tipo de eventos. Las organizaciones del área de la Europa Central hablaron sobre la posibilidad de llevar a cabo diferentes eventos en sus países y quizás intentar hacer esto de forma regular.

En la conferencia hubo también oportunidad de que la gente que trabaja en empleos/centros de trabajo similares se reuniera entre sí y discutiera sobre establecer contactos y sobre difundir información de la situación en sus respectivos ramos.

El Secretariado de la AIT agradece a Priama Akcia esta iniciativa y el buen trabajo a la hora de organizar la conferencia.

Language:  Section:  Content type: 

International Conference in Bratislava

Mié, 15/10/2014 - 21:42

On Oct. 11-12, an international conference was held in Bratislava, Slovakia, devoted to problems in the workplace and improving organization. The first day was a public conference where different organizations presented their activity and ways of working while the second day was devoted to discussing how to improve our organizations.

The public conference was entitled „Problems at Work?”. This conference was meant in part to highlight Priama Akcia's „Problems at Work” campaign, which is meant to get more people involved in workplace struggles and into contact with the organization. Representatives of four organizations gave presentations: the Most Solidarity Network from the Czech Republic, Priama Akcia from Slovakia, ZSP from Poland and Solidarity Federation from UK.

The comrade from the Most Solidarity Network presented the ideas behind that organization and told about a few cases that they solved or are currently involved in. Some interesting videos were shown. For example, they told about how they were fighting for unpaid wages at Rizkarna restaurant in Prague or about the successful campaign to get payment for a worker from Zepter. The latter was supported by Priama Akcia in Slovakia – a good example of international cooperation!

Priama Akcia presented some information about some of their successful campaigns and acts of international solidarity. The main focus of their presentation was on the current „Problems at Work” campaign, where they are encouraging workers who want to do something about their workplace problems to contact them with a view towards taking direct action. Having seen the posters around the city, two workers decided to come to the conference and speak to the comrades about their current work problems. Hopefully some good contacts and some concrete action will come out of that.

Members of the Brighton Hospitality Workers from Solidarity Federation presented their campaign in the hospitality sector in that city. They spoke about the situation of the workers, succesful conflicts and showed a video about one of the campaigns, explaining what they did and how they won the struggle.

The ZSP presented a bit about how the organization works and what kinds of methods it uses during work conflicts. They showed some videos and photos from different actions related to conflicts they won and explained a bit about why these actions were successful. They also explained a little bit about the most common workers' problems in Poland, which they are fighting against.

The second day of the conference was an internal discussion about typical problems that anarchosyndicalist or other organizations face. Besides the above-mentioned organizations, a delegate from Vienna Workers Union (WAS) took part in the discussions. A list of discussion topics were sent in advance. They included: how to earn trust of workers and build the organization, how to improve internal organizational issues such as the rotation of tasks, activating new members and geographically isolated ones, problems which can occur with mainstream and other unions which want to operate in the same area, etc. There was a lot to say about each issue, so in fact, some topics were not covered due to time limitations. The organizations involved asked each other to send opinions on the other topics, if they have any.

In general, all of the organizations involved agreed that there were a lot of interesting things to learn at the conference and such events are worth organizing and attending. Organizations from the Central European area spoke about the possibility to make different events in their countries and perhaps to try to do this on a regular basis.

At the conference there was also a chance for people working in similar jobs/ workplaces to meet each other and discuss building contacts and spreading information about the situation in their branches.

The IWA Secretariat thanks Priama Akcia for its initiative and good work organizing the conference .

Language:  Section:  Content type: 

150° Aniversário da Fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores

Mié, 01/10/2014 - 09:05

A Primeira Internacional foi fundada em 28 de Setembro de 1864, em Londres. Reuniu vários grupos socialistas, anarquistas e comunistas que procuravam continuar a luta de classes através de uma organização internacional.

Desde o início houve debates e conflitos em relação à orientação da Internacional porque a mesma foi formada por organizações e pessoas com uma ampla gama de filosofias.

Os anarquistas, especialmente os mutualistas, encontravam-se em oposição perante os comunistas e, em geral, perante o estadismo. Mais tarde, a entrada dos anarquistas colectivistas dividiu permanentemente a Internacional em dois campos evidentes: os que apoiavam a existência de alguma forma de estado e aqueles que se opuseram.

Os anarquistas favoreciam a luta directa dos trabalhadores, argumentando que as ideias marxistas eram autoritárias e que, se um partido de tipo marxista chegasse ao poder, seria igualmente nocivo tal como os governantes contra os quais os trabalhadores lutavam.

A este respeito, os anarquistas demonstraram terem razão.

A Internacional dividiu-se em 1872 em duas correntes: a anarquista e a marxista, sendo que os marxistas expulsaram anarquistas proeminentes. Os anarquistas realizaram separadamente o seu próprio congresso, declarando as suas próprias ideias.

A Internacional não sobreviveu, mas os anarquistas tentaram reanimá-la várias vezes. Finalmente, no final do ano de 1922, a Associação Internacional dos Trabalhadores, a actual AIT, foi reavivada.

Contrariamente à primeira tentativa de criar uma internacional revolucionária, desta vez a AIT tomou uma posição clara desde o início contra as políticas vanguardistas. Rejeitando o papel do partido na libertação da classe trabalhadora, a AIT recusou as ideias do Partido Comunista, que procurava unir todas as organizações revolucionárias de trabalhadores sob a sua direcção e de acordo com os seus objectivos.

O primeiro princípio do sindicalismo revolucionário, que se encontra nos estatutos da AIT é que:
“O sindicalismo revolucionário, baseado na luta de classes, visa unir todos os trabalhadores em organizações económicas combativas, que lutem para se libertar do duplo jugo do capital e do Estado. O seu objectivo é a reorganização da vida social, com base no comunismo libertário, através da acção revolucionária da classe trabalhadora. Uma vez que apenas as organizações do proletariado são capazes de alcançar este objectivo, o sindicalismo revolucionário dirige-se aos trabalhadores na sua qualidade de produtores, criadores de riqueza social, para que estes possam criar raízes e desenvolverem-se entre eles, ao contrário dos sindicatos modernos de trabalhadores, que consideram que os trabalhadores são incapazes de reorganizar economicamente a sociedade.”

Alguns consideram que o legado da AIT remonta à fundação da Primeira Internacional , mas na realidade, a Primeira Internacional foi um falso início. Os objectivos daqueles que querem alcançar a mudança através do Estado ou de partidos vanguardistas revolucionários simplesmente não são os objectivos dos anarquistas, que entraram para a Internacional com optimismo, apenas para perceber no fim que existe um abismo imenso entre as duas ideias.

Hoje em dia, devido à relativamente fraca organização da classe trabalhadora em organizações revolucionárias, alguns acreditam que a solução encontra-se em unir os vários elementos da classe trabalhadora, ignorando a questão do Estado. Mas esta é a questão eterna que só pode virar-se contra nós de novo se não tivermos cuidado. O poder real de alguns partidos pode variar, mas a natureza do poder e da autoridade é essencialmente a mesma.

Por ocasião deste aniversário, dizemos : "Viva a AIT! A nossa AIT!"

Language:  Content type: 

150 Aniversario de la Fundación de la Asociación Internacional de los Trabajadores

Dom, 28/09/2014 - 10:09

La Primera Internacional fue fundada el 28 de septiembre de 1864 en Londres. Agrupó a varios grupos socialistas, anarquistas y comunistas que buscaban dar continuidad a la lucha de clases a través de una organización internacional.

Puesto que la Internacional estaba compuesta por organizaciones y personas pertenecientes a un amplio rango de filosofías, el debate y el conflicto sobre la dirección de la Internacional estuvieron presentes desde el inicio. Los anarquistas, especialmente los mutualistas, se oponían a los comunistas y al estatismo en general. Después, la entrada de los anarquistas colectivistas en la Internacional, la dividió permanentemente en dos campos claros: los que apoyaban alguna forma de estado y los que se oponían.

Los anarquistas favorecían la lucha directa de los trabajadores. Argumentaban que las ideas marxistas eran autoritarias y que, si un partido de tipo marxista llegara alguna vez al poder, serían tan malos como los gobernantes contra los que estaban luchando los trabajadores.

A este respecto, los anarquistas demostraron estar en lo correcto.

En 1872, la Internacional se escindió en dos corrientes: la anarquista y la marxista, con los marxistas expulsando a anarquistas prominentes. Los anarquistas celebraron su propio congreso por separado, declarando sus propias ideas.

La Internacional no sobrevivió, pero los anarquistas intentaron resucitarla varias veces. Finalmente, a finales de 1922, la Asociación Internacional de los Trabajadores, la AIT actual, revivió.

Contrariamente al primer intento de crear una internacional revolucionaria, esta vez la AIT hizo, desde el principio, una declaración clara en contra de las vanguardias políticas. Rechazando el papel del partido en la liberación de la clase trabajadora, la AIT rechazaba las ideas del Partido Comunista, que buscaba unir a todas las organizaciones obreras revolucionarias bajo su ala, en persecución de sus metas.

El Primer Principio del Sindicalismo Revolucionario que aparece en los estatutos de la AIT es que:

“El sindicalismo revolucionario, basándose en la lucha de clases, aspira a unir a todos los trabajadores en organizaciones económicas combativas, que luchen para liberarse del doble yugo del capital y del estado. Su meta es la reorganización de la vida social en base al Comunismo Libertario, vía la acción revolucionaria de la clase obrera. Puesto que solamente las organizaciones económicas del proletariado son capaces de alcanzar este objetivo, el sindicalismo revolucionario se dirige a los trabajadores en cuanto a su capacidad de productores, creadores de riqueza social, para enraizarse y desarrollarse entre ellos, en oposición a los modernos partidos obreros que, declara, son incapaces de la reorganización económica de la sociedad”.

Algunos consideran que el legado de la AIT se remonta a la fundación de la Primera Internacional pero, en realidad, la Primera Internacional fue algo con un comienzo en falso. Las metas de aquellos que quieren alcanzar el cambio a través del estado o de la vanguardia/partido revolucionario simplemente no son las mismas metas que las metas de los anarquistas que entraron en la Internacional con optimismo, solo para darse cuenta finalmente del insuperable abismo entre las dos ideas.

Hoy en día, debido a la relativamente débil organización de la clase trabajadora en organizaciones revolucionarias, algunos creen que la solución yace en unir los diversos elementos de la clase trabajadora e ignorar la cuestión del estado. Pero ésta es una cuestión eterna y un tema que solamente puede volver para mordernos si no estamos atentos. El poder real de algunos partidos puede fluctuar, pero la naturaleza del poder y la autoridad es esencialmente la misma.

Con ocasión de este aniversario, podemos decir “¡Viva la AIT! Nuestra AIT”

(Foto: Bakunin y anarquistas en Basel, 1869)

Language:  Content type: 

150 Anniversary of the Founding of the International Workingmen's Association

Dom, 28/09/2014 - 10:03

The First International was founded on September 28, 1864 in London. It brought together various socialist, anarchist and communist groups, which sought to forward the class struggle through an international organization.

Since the International consisted of organizations and people with a wide-range of philosophies, debate and conflict about the direction of the International was present from the start. The anarchists, especially the mutualists, opposed the communists and statism in general. Later, the entrance of collectivist anarchists into the International permanently divided it into two clear camps: those who supported the state in some way and those who were opposed.

The anarchists favoured direct struggle of the workers. They argued that the Marxists' ideas were authoritarian and if a Marxist type party ever came to power, they would be as bad as the rulers that the workers were fighting against.

The anarchists, in this respect, were proven correct.

In 1872, the International split into two currents: the anarchist one and the Marxist, with the Marxists expelling prominent anarchists. The anarchists held their own separate Congress, declaring their own ideas.

The International did not survive, but anarchists attempted to revive it several times. Finally, at the end of 1922, the International Workingmen's Association, the current IWA, was revived.

Unlike the first attempt to create a revolutionary international, this time the IWA made a clear stance against political vanguards from the very beginning. Rejecting the role of the party in the liberation of the working class, the IWA refused the ideas of the Communist Party, which sought to unite all revolutionary worker's organizations under its wing, according to their goals.

The first Principle of Revolutionary Unionism which is found in the IWA statutes is that:

„Revolutionary unionism, basing itself on the class struggle, aims to unite all workers in combative economic organizations, which fight to free themselves from the double yoke of capital and the State. Its goal is the reorganization of social life on the basis of Libertarian Communism via the revolutionary action of the working class. Since only the economic organizations of the proletariat are capable of achieving this objective, revolutionary unionism addresses itself to workers in their capacity as producers, creators of social wealth, to take root and develop amongst them, in opposition to the modern workers’ parties, which it declares are incapable of the economic reorganization of society.”

Some consider the IWA's legacy to go back to the founding of the First International, but in reality, the First International was something of a false start. The goals of those who wish to achieve change through the state or the revolutionary vanguard/party are simply not the same as the goals of the anarchists who went into the International with optimism, only to realize the unbridgeable chasm between the 2 ideas in the end.

Nowadays, due to the relatively weak organization of the working class in revolutionary organizations, some believe that the solution lies in uniting the various elements of the working class and ignoring the question of the state. But this is an eternal question and an issue which can only come back to bite us if we are not vigilant. The actual power of some parties may fluctuate, but the nature of power and authority is essentially the same.

On the occasion of this anniversary, we can say, „Long live the IWA! Our IWA”

IWA General Secretary

(pictured: Bakunin speaking at the 1869 Basel Congress of the IWMA)

Language:  Content type: 

Fin del conflicto con el Banco de Santander, ISBAN y Panel Sistemas… pero la lucha continúa

Vie, 26/09/2014 - 18:01

Durante el último año, nuestros compañeros de la CNT han estado en conflicto con las empresas mencionadas, que subcontratan trabajadores de IT para evitar la contratación directa por parte del Banco de Santander y de algunas otras compañías. ISBAN es propiedad del Banco de Santander y se usa para evitar la contratación directa. De esta manera, alrededor de 10.000 trabajadores se ven forzados a trabajar en condiciones más precarias. Nuestro compañero del Sindicato de Trabajadores de IT de Madrid fue despedido después de llamar la atención sobre los problemas y de intentar organizarse.

La CNT organizó acciones por toda España y la AIT lo hizo por todo el mundo. Varias diferentes organizaciones y compañeros tomaron también parte en las acciones de solidaridad que tuvieron lugar en 15 países.

Entendemos que las acciones de solidaridad hicieron mucho a la hora de ayudar. Se nos ha informado de que se ha alcanzado una resolución en el caso del compañero individual y que la compensación económica es mucho mayor de lo habitual. Estamos seguros de que ello es resultado de la campaña de solidaridad.

Después de más de un año, nuestro compañero se ha trasladado a otra ciudad y a otras cosas. Así que ha decidido que no le gustaría volver a su antiguo empleo.

Podemos considerar esto como una victoria personal para el trabajador, pero el problema mayor continúa en la empresa. Nuestros compañeros trabajadores de IT de España están luchando en general contra este tipo de condiciones laborales y les deseamos lo mejor en su lucha.

Nuestro compañero señala que está muy contento de que los resultados alcanzados se deban a la acción directa y la presión internacional. Espera que este conflicto pueda servir como ejemplo de nuestra forma de trabajar, basada en la solidaridad y que muestra que la AIT es una herramienta efectiva para los trabajadores que quieran luchar contra las corporaciones multinacionales.

Damos las gracias a todos los compañeros que han mostrado su solidaridad en este caso.

Language:  Section:  Content type: 

End of Conflict with Santander Bank, ISBAN and Panel Sistemas... but the struggle continues

Vie, 26/09/2014 - 17:54

For the past year, the our comrades from the CNT have been in conflict with the above companies which outsource IT workers to avoid direct contracting for Santander Bank and some other firms. ISBAN is owned by Santander Bank and is used to avoid direct hiring. In this way, about 10,000 workers are forced to work in more precarious conditions. Our comrade from the IT Workers Union in Madrid was fired after calling
attention to the problems and trying to organize.

The CNT organized actions around Spain and the IWA around the world. A few other organizations and comrades also took part in solidarity actions that were held in 15 countries.

We understand that the solidarity actions did a lot to help! We have been informed that a resolution has been reached in the case of the individual comrade and that the economic compensation is much greater
than normal. We are sure that this is a result of the solidarity campaign.

After more than one year, our comrade has already moved on to another city and other things. Therefore, he decided he would not like to return to his old job.

We can consider this to be a personal victory for the worker, but the larger problem in the company remains. Our comrade IT workers in Spain are fighting in general against these types of working conditions and we wish them the best in their struggles.

Our comrade points out that he is very happy that the results achieved were due to direct action and international pressure. He hopes that this conflict can serve as an example of our way of working, which is
based on solidarity and show that the IWA is an effective tool for workers who want to fight against multinational corporations.

We thank all the comrades who have shown solidarity in this case.

Language:  Section:  Content type: 

Problémy v práci? – medzinárodná konferencia o riešení problémov na pracovisku

Mar, 23/09/2014 - 19:14

V sobotu 11. októbra sa v bratislavskom komunitnom centre Zora uskutoční konferencia zameraná na úspešné príklady riešenia problémov s nevyplatenou mzdou, nelegálnym prepustením a ďalšími problémami na pracoviskách bez spoliehania sa na klasické odborové organizácie či zdĺhavé a drahé súdne spory. Na akcii, ktorú organizuje zväz Priama akcia (slovenská sekcia Medzinárodnej asociácie pracujúcich; MAP), sa zúčastnia pracujúci z organizácií v Británii, Poľsku, Rakúsku, Českej republike a na Slovensku. Vstup na konferenciu je voľný. Na mieste bude zabezpečené vegánske občerstvenie.

PROGRAM KONFERENCIE:

13:30 - 14:30 Mostecká solidární síť (MSS) – Pohľad do praxe MSS
www.mss.alerta.cz
Mostecká solidární síť je malá skupina, ktorá sa sformovala s cieľom zapojiť sa do špecifických foriem triedneho boja v prostredí, kde zatiaľ neexistujú štruktúry masového hnutia. Na začiatku bol obdiv k praxi Seattle Solidarity Network a túžba riešiť problémy priamymi akciami na pracoviskách a v komunite. Prednáška člena MSS sa bude týkať jednotlivých fáz, ktorými organizácia prešla, a prekonávania počiatočného pesimizmu a nedôvery. Spomenie formovanie skupiny, budovanie zázemia, propagačnú stratégiu, prvé boje, víťazstvá a rast skupiny, čo súvisí so získavaním skúseností a sebavedomia. Reč bude však aj o chybách a limitoch a úsilí o ich prekonávanie.

14:45 - 15:45 Priama akcia (PA) – Kto je Priama akcia a aké zistenia prinieslo 6 mesiacov aktivity Problémy v práci?
www.priamaakcia.sk
Členovia zväzu Priama akcia (PA) budú hovoriť o vývoji organizácie a jej aktuálnej činnosti. PA vznikla v roku 2000 bez toho, aby mala na čo nadviazať. Podobná organizácia na Slovensku dovtedy neexistovala, takže všetko sa budovalo od základov. Prezentácia sa bude venovať činnosti v posledných rokoch s dôrazom na aktivitu, ktorá sa začala v apríli 2014 pod názvom „Problémy v práci.“ Návštevníci sa dozvedia o problémoch, kvôli ktorým ľudia prevažne v Bratislave kontaktujú PA, a o tom, ako na ne organizácia reaguje.

16:00 - 17:30 Solidarity Federation (SF) uvádza Brighton Hospitality Workers – Sieť pracovníkov zamestnaných v odvetví spojenom s ubytovaním a stravovaním

www.solfed.org.uk
BHW vznikla na podnet lokálnej skupiny Solidarity Federation v Brightone. Išlo o reakciu na rozšírené zlú situáciu pracovníkov (často prisťahovalcov) v odvetví zameranom na ubytovanie a stravovacie služby. BHW každý týždeň uskutočňujú propagačné aktivity, počas ktorých informujú pracovníkov priamo vo firmách o ich právach, rozdávajú letáky na rušných miestach, vďaka infostánku v meste šíria právne informácie, a zároveň zlepšuje kontakty s pracovníkmi v miestnych službách. Výsledkom týchto aktivít je, že pracujúci sa začali organizovať a priamymi akciami sa im podarilo vyhrať niekoľko sporov. Doteraz sa BHW angažovali v siedmych sporoch a ani jeden neprehrali. Aj keď ide o skromné výsledky, kampaň je dôkazom, že ak človek bojuje, dá sa zvíťaziť. A to si v Brightone začínajú všímať pracujúci aj šéfovia.

17:30 – 18:00 Prestávka na občerstvenie

18:00 - 19:30 Związek Syndykalistów Polski (ZSP) uvádza „Keď konáme, dosiahneme svoje“
http://www.zsp.net.pl
Związek Syndykalistów Polski je anarchosyndikalistický zväz z Poľska. Hoci nejde o veľkú organizáciu, dokáže sa do istej miery úspešne angažovať v sporoch pracujúcich. Členka ZSP porozpráva o taktikách, ktoré ZSP používajú, aby vyhrali spory. Nie každý spor sa však dá ľahko vyhrať. Prezentácia priblíži nielen posudzovanie sporov, ale aj organizovanie sa na pracovisku a ďalšie kampane. Zámerom bude preskúmať, do akého typu aktivít by sa mohli zapájať anarchosyndikalistické organizácie, aby ich voľba a plán rozvoja činnosti v organizácii boli realistické. Pozornosť bude venovať aj rozličným stránkam anarchosyndikalistického organizovania, napríklad rozširovaniu vplyvu na pracoviskách a v špecifických odvetviach či zlepšeniu povedomia o organizácii. Poslednou témou bude vysvetlenie, v čom sú ZSP iní v porovnaní s odborovými organizáciami hlavného prúdu a aké plusy to môže prinášať pre pracujúcich, ale aj pred akými výzvami momentálne stojí zväz v Poľsku.

Zúčastnené organizácie:
Priama akcia (MAP – Slovensko)
Solidarity Federation (MAP – Británia)
Związek Syndykalistów Polski (MAP – Poľsko)
Mostecká solidární síť

Facebook event: https://www.facebook.com/events/1550041361892433/

Mapa:
https://www.google.sk/maps/place/Okru%C5%BEn%C3%A1+3565%2F1,+821+04+Bratislava/@48.1676322,17.1548372,16z/data=!4m2!3m1!1s0x476c8ed90ee83ee1:0x8bbd8b0ad4d8b293

Plagát na stiahnutie (PDF)
Samolepka na stiahnutie (PDF)

Tešíme sa na stretnutie!

Language:  Section:  Content type: 

Správa o činnosti Priamej akcie – MAP Slovensko za rok 2013

Mar, 23/09/2014 - 19:11

Prinášame súhrn činnosti Priamej akcie za rok 2013. Jednou z najdôležitejších udalostí minulého roka bolo aktívne zapojenie sa PA do sporu s korporáciou Zepter International s úspešným koncom. Do značnej miery sme sa venovali aj solidarite so zväzmi združenými v Medzinárodnej asociácii pracujúcich (MAP). Organizáciu sme mali možnosť predstaviť na rôznych domácich aj zahraničných podujatiach. Naďalej prebiehali pravidelné stretnutia v Bratislave a pracovná skupina Nakladateľstvo bod zlomu vydala dva nové tituly.

SOLIDÁRNE AKTIVITY – SPORY NA SLOVENSKU

Po oslovení kamarátmi z Mosteckej solidárnej siete (MSS) sme sa zapojili do sporu o dlžnú mzdu bývalej mandatárky firmy Zepter. Spoločne sme prediskutovali taktiku, pomohli zostavením e-formulára na posielanie protestných e-mailov cez web PA a vyzvali sekcie MAP k podpore sporu (viaceré z nich sa zapojili formou e-mailov alebo publikovaním informácií na svojich webstránkach). Po protestných akciách MSS a PA pred pobočkami Zepter v ČR a SR sa firma vzdala a vyplatila dlžné peniaze.

Členovia Priamej akcie navštívili pred Úradom vlády SR stanové mestečko zdravotných sestier, ktoré medzi 2. a 4. októbrom takouto formou poukázali na nesplnenie mzdových a ďalších požiadaviek. Podporu sme im vyjadrili v osobných rozhovoroch a neskôr aj na našom webe.

Aj v tomto roku sme boli v kontakte s viacerými ľuďmi, pracujúcimi cez agentúru OTTO Work Force, ktorí mali problém na pracovisku. Hoci pracovníci nakoniec nevyšli do sporu, v jednom prípade bol výsledkom aspoň článok o skúsenostiach. Išlo o opakujúce sa problémy s ubytovaním a prácou, ktoré nezodpovedajú sľubom agentúry. Kampaň proti praktikám OTTO Work Force sa začala v roku 2011 za účasti organizácií v Holandsku (Vrije Bond), Poľsku (Zväz syndikalistov Poľska) a na Slovensku (Priama akcia). Na webe kampane http://otto.zsp.net.pl sú v šiestich jazykoch informácie o predchádzajúcich bojoch pracovníkov, ako aj užitočné rady.

Okrem týchto aktivít sme sa venovali niekoľkým prípadom problémov na pracovisku, ktoré však neprerástli do otvoreného sporu.

PREZENTÁCIA NAŠICH POSTOJOV A PROPAGÁCIA

Začiatkom januára sa naši členovia zúčastnili medzinárodnej konferencie v Londýne pri príležitosti 90. výročia MAP. Okrem nich na podujatí vystúpili členovia francúzskej Národnej konfederácie práce (CNT), nemeckého Zväzu slobodných pracujúcich (FAU) a britskej Federácie solidarity (SF), Naša prezentácia sa zamerala na špecifický vývoj organizácie v krajine bez anarchistickej tradície.

Vo februári sme sa na našej webstránke pokúsili o zhodnotenie štrajku v školstve, ktorý sme podporovali.

V marci sme uverejnili kritický článok k slovenskému portálu Indymedia, ktorý zverejnil viacero nacionalistických článkov a textov, ktoré podnecujú protirómske nálady.

V apríli sme sa v Prahe zúčastnili Anarchistického festivalu knihy. V rámci prezentácie o našej pracovnej skupine Nakladateľstvo bod zlomu sme sa podelili o proces, ktorým prechádzajú naše publikácie od ich výberu cez prípravu textu a kolektívnu prácu na ňom až po grafickú úpravu.

V máji sme prezentovali činnosť PA na akcii v Bratislave s názvom Stierajme rozdiely, vytvárajme alternatívy. Hovorili sme hlavne o riešení problému na pracovisku, ktorý sa týkal nášho člena.

PA a MAP sme prezentovali aj na letných festivaloch Ffud fest v Seredi a Skapalpes fest v Trebišove. Prezentácie mali podobný obsah ako v Bratislave a v oboch prípadoch prebiehala živá diskusia.

Publikačná činnosť

V marci sme v rámci kampane „Ideš na brigádu?“ aktualizovali brožúru o skúsenostiach z brigádnickej práce, konkrétne časti súvisiace so zákonmi, a pridali skúsenosť brigádničky z práce vo Volkswagene. Viac o kampani na http://www.priamaakcia.sk/kategoria/brigady alebo FB https://www.facebook.com/IdesNaBrigadu.

Vydali sme brožúru „Kolektív Workmates“ od Solidarity Federation (MAP Británia), ktorá zhŕňa skúsenosti člena SF s organizovaním sa v londýnskom metre. Publikácia opisuje vývoj kolektívu Workmates s dôrazom na jeho úspechy a neúspechy, ako aj radikálne demokratickú metódu organizovania sa, nápadité spôsoby boja a kreatívne formy priamych akcií.

Ďalšou publikáciou bol preklad diskusie o participatívnej spoločnosti a libertínskom komunizme. Text sme obohatili o viacero vysvetľujúcich poznámok. Ide o hodnotnú debatu člena SF za portál libcom.org a člena Project for a Participatory Society.

SOLIDÁRNE AKTIVITY – SPORY MEDZINÁRODNEJ ASOCIÁCIE PRACUJÚCICH (MAP)

V apríli podporili členovia PA a ďalší aktivisti boj pracujúcich v Španielsku proti plánu firmy ALSTOM, ktorá chcela zatvoriť tri továrne a prepustiť takmer 400 ľudí. Uskutočnila sa návšteva bratislavskej pobočky a na webe sme vytvorili formulár na posielanie protestných mailov podporujúcich boj zväzu CNT-Zamora (MAP Španielsko).

V júni sme navštívili Veľký Meder, kde sme vyjadrili podporu CNT-Aranjuez v spore proti firme Esymo Metal, ktorá je majetkovo prepojená s firmou Gestamp (na Slovensku prevzala firmu Edscha). Akcia bola súčasťou medzinárodných solidárnych aktivít vyhlásených CNT s cieľom dosiahnuť znovuzamestnanie člena CNT a doplatenie dlžnej mzdy.

V rámci medzinárodnej výzvy k akciám sme podporili aj členov FAU-Berlín (MAP Nemecko) pracujúcich v nadácii Heinrich Böll Stiftung, ktorí sa postavili proti zamestnávaniu cez pracovné agentúry. V pražskej pobočke bol 4. septembra odovzdaný protestný list Priamej akcie. O dva dni neskôr nasledoval fax do centrály v Nemecku.

V septembri sme na základe výzvy od FORA (MAP Argentína) faxmi a e-mailami (do Argentíny a Nemecka) protestovali proti prepusteniu Evy Lopez z firmy GfK.

V rovnakom mesiaci sme navštívili Poľské veľvyslanectvo v Bratislave a vyjadrili protest proti neoliberálnych reformám, proti ktorým vystupuje ZSP (MAP Poľsko).

Poslaním faxu do pobočky banky Santander v Prahe sme v októbri podporili výzvu k solidarite od CNT-Madrid ohľadom prepusteného člena CNT vo firme Isban (IT firma, ktorú vlastní skupina banky).

Na základe výzvy ASI (MAP Srbsko) sme v októbri poslali maily a faxy na podporu zamestnancov srbskej firmy Termoelektro, ktorých si najala rakúska firma Kresta na prácu v Uruguaji. Pracovníci nedostali mzdu za odvedenú prácu a namiesto pracovných víz obdržali iba turistické, čo im spôsobilo ďalšie problémy.

V novembri sme faxom podporili člena CNT-Villaverde prepusteného z firmy REDUR (patriacej pod sieť EUDORIS) za odborovú činnosť. E-mail dorazil aj do slovenskej firmy In Time, ktorá patrí do tej istej siete.


STRETNUTIA

Ako každoročne, aj v minulom roku prebehli dve celoorganizačné stretnutia, na ktorých sme sa okrem iného rozhodli spustiť aktivity s názvom Problémy v práci (problemyvpraci.priamaakcia.sk).

V Bratislave sa konali pravidelné otvorené stretnutia (v roku 2013 ich bolo viac ako 15), na ktorých sa venujeme témam spojeným s problémami na pracoviskách a činnosťou PA.

V decembri sa delegáti PA zúčastnili kongresu MAP v Španielsku.

Language:  Section:  Content type: 

Podujatia MAP v Hongkongu a na Taiwane s účasťou zväzu Priama akcia

Mar, 23/09/2014 - 18:59

Počas prvých augustových týždňov sa v Hongkongu a v taiwanskom Tchaj-peji konali prezentácie a diskusie o anarchosyndikalizme, ktoré boli výsledkom spolupráce Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP) a miestnych aktivistov. Niektoré sekcie MAP vyslali svojich delegátov, iné využili možnosť videokonferencií. Okrem anarchosyndikalistických princípov sa hovorilo aj o histórii a fungovaní MAP a organizovaní sa v praxi. Členovia sekcií spomenuli aj množstvo príkladov úspešných priamych akcií.

Prezentujúci priblížili okolnosti konkrétnych kampaní – od masových protestov v Brazílii cez družstvá v Španielsku až po hnutie nájomníkov v Poľsku. Priama akcia hovorila o najdôležitejších fázach svojho vývoja, pričom v diskusiách najviac rezonovala téma štafetového štrajku v školstve v roku 2012, otázka vplyvu subkultúr na organizovanie sa a naša aktivita s názvom Problémy v práci?

Po každej prezentácii nasledovala diskusia, čo prispelo k výmene skúseností a lepšiemu spoznaniu situácie nielen v krajinách, kde pôsobia sekcie MAP, ale aj v Ázii. Okrem prezentácií sa uskutočnili aj samostatné stretnutia venované špecifickým témam, napríklad skúsenostiam z boja proti gentrifikácii (nákup nehnuteľností a následné vytláčanie chudobnejších vrstiev obyvateľstva z určitých mestských štvrtí zvyšovaním nájomného, cien bytov a domov a pod.), do ktorých sa zapájajú niektorí aktivisti z Hongkongu.

Miestni organizátori hodnotia podujatia pozitívne a radi by pokračovali v dialógu. Nasledovať by mali publikácie určené pre ľudí v regióne.

Language:  Section:  Content type: 

Victoria en el conflicto contra Aldeas Infantiles y constitución de sección sindical

Mar, 23/09/2014 - 11:14

El 7 de febrero de 2014, nuestro compañero de la CNT, educador social, fue despedido por ALDEAS INFANTILES SOS de Cataluña. Había empezado a observar varios violaciónes de derechos de los trabajadores, incluyendo horas extras no pagadas, problemas con la utilización vacaciones, algunos violaciónes de las normativas de salud laboral , etc, etc Él intento hablar con la empresa, denunciando estas irregularidades y exigiendo que no se sigan produciendo mas. También denunció la situación a la inspección de trabajo.  Pocos días después fue despedido. La CNT y la AIT considera que el despido fue una represalia por el trabajador quien insistió que el empleador cumpla con la normativa. Acciones se llevaron a cabo a nivel nacional y la solidaridad se mostró a nivel internacional por las Secciones de la AIT. Nos complace informar que recientemente el compañero fue readmitido en su puesto de trabajo.

Según sentencia del Juzgado de lo Social nş18 de Barcelona, se considera el despido del compańero como nulo por vulneración de derechos fundamentales y se condena a la ONG a readmitir al trabajador en su mismo puesto, condiciones y funciones, abonándole los salarios de tramitación desde la fecha del despido, además de una indemnización de 6.000€.

De momento, la reincorporación se ha hecho efectiva, así como el pago de los salarios de
tramitación, si bien, las cantidades no cuadran y han de ser revisadas en
ello está el compańero. Aldeas Infantiles ha decidido recurrir al Tribunal Superior de Justicia, por lo que la indemnización está bloqueada en los juzgados.

No hay acuerdo de momento en cuanto a las vacaciones a deber, ya que consideramos que corresponde al compańero disfrutarlas todas, mientras que la entidad opina que solo los días proporcionales a partir de la readmisión. Se está dialogando, de manera que no haya que llevar la cuestión a más. Si se ve como positivo el cambio por parte de la ONG, del contrato, de obra y servicio a indefinido, del compańero.

Habiendo charlado con algunas trabajadoras el día de su reincorporación, se han podido observar ciertas mejoras superficiales en las circunstancias de trabajo diario; éstas se han producido gracias al conflicto iniciado por la ONG tras las denuncias del compańero a Inspección de Trabajo y, sobre todo, la acción directa desarrollada. Queda mucho, de todas formas, por hacer y por reivindicar, lo cual se hará a través de la creación de una sección sindical y la capacitación sindical de la plantilla.

Language:  Section:  Content type: